torsdag 12 april 2018

Byn i Norr

Snön håller på att smälta
Metalliska monster äter jorden
Fåglar behöver ej svälta
mat finns på fågelborden

Barnen går till lektioner
lär sig spela Livets toner.
Vuxna går till arbetet
Dårarna svalde betet! 

Gamlingarna sitter hemma
eller på caféet de håller stämma
Poeten vid skrivbordet drömmer
och hoppas allt elände han glömmer

Katten plufsar genom snön
ljudet av fågeln
Solen bränner från himlen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar