torsdag 6 april 2017

Konsten att invadera Sverige


Idag har jag läst igenom Niccolo Machiavellis bok Fursten. Och även om en del kapitel var rent ut sagt dötrista (som t.ex hur jag ska försvara mitt rike från vildarna) så var det en helt intressant läsning.
Boken handlar alltså om hur en snubbe kan komma till makten i ett land och hålla den makten. Den tar upp sådana frågor som hur ska Fursten förhålla sig till människor av andra kulturer, ska han hellre vara älskad eller hatad osv.
Den sägs vara skriven som ett gigantiskt långfinger mot aristokratin på den tiden.

Då började jag leka med en tanke: Utgående från herr Machiavelli, hur skulle jag invadera och hålla Sverige? Liksom låt oss säga att jag får makten i Finland och har en större armé än den vi har. (Vilket kommer säkert att vara möjligt bara jag säger två saker: "Mera stöd till pensionärer, studerande och barnfamiljer!" och "Inga mera nedskärningar ALLS!")
Kejsare Lille John den Store

Så jag funderade på det och här har jag kommit på en plan. :D
 1. Känn svenskarna. Hur ska jag invadera sverige om jag inte vet något om svenskarna, annat än att de gillar surströmming och dansband? Detta betyder att jag också måste känna till de saker vi har gemensamt med dem och vilka problem de har.
  Här skulle jag också ha kunnat gå i maskopi med en svensk vän. Denne kommer att hamna i riksdagen och bli statsminister. Och där införa lagar som kör den svenska ekonomin i botten och får folk att misströsta på staten.
 2. När jag väl har invaderat Sverige så ska ingenting förändras. Jag ska inte brutalisera folket ellet införa tvångslagar....Än. Jag ska t.o.m sätta in en lantdag som är i kontakt med mig, så att svenskarna får en känsla av att de ändå har någon slags kontroll. (Ovetande om att jag också kontrollerar detta landsting)
  Detta är för att minska viljan till revolt. Inget får folk att skrika revolution så högt som när en armé tar över och tvångsinför en massa lagar och brutaliserar folket.
  Så livet i Sverige under de första åren under Kejsare Lille John skulle te sig väldigt normalt, inga större skillnader egentligen.
  Hur skulle jag då göra med lagar som inte går ihop med de finska lagarna? De skulle få hållas tillsvidare.... Ända tills lantdagen får för sig att hålla folkomröstning om några av dessa lagar. Och med 75 % folkomröstning så visar det sig att Svenskarna vill göra sig av med de gamla lagarna och ta an de nya Finska lagarna. Och jag har förstås ingenting med det att göra....
 3. Se till att jag är både älskad och fruktad. Visst vill jag bli älskad av min kabinett, men samtidigt måste jag vara beredd på att se till att ingen motsätter mig någonsin. Det Svenska Folket får jag inte brutalisera, men min kabinett ska hållas i shack!
  Det betyder också att mina soldater och hemliga polis får inte vara slapphänta. Allt svenskt motstånd måste förstöras brutalt. Och när folk protesterar måste förstås sanningen fram: Att soldaterna gjorde bara sitt jobb, att dessa människor planerade terrordåd osv....
 4. Jag ska kolonisera sverige och börja sakteliga bygga städer som t.ex "Ny-Åbo" och andra namn.
 5. Jag ska se till att det endast finns finländare i min armé och i min närhet. Detta är för att lojaliteten hos svenska soldater kan i ännu en generation ligga hos Sverige och inte under mig. 
 6. Jag ska bosätta mig där. Bygga t.ex ett palats i Göteborg och bo där. Detta är delvis så att jag ska känna igen det svenska folket, delvis så att jag själv ska kunna hålla koll på mitt nya land. Och så är det så att de svenska f.d makthavarna och mäktiga politiker ska kunna känna att jag är deras vän som bor där. De måste inte komma bort ända till Finland för att träffa mig, jag finns ju redan där nära till hands.
  Jag ska inte heller förstöra det kungaslottet i Sverige. För då har jag igen gett svenskarna en orsak att revoltera mot mitt styre, att jag inte respekterar deras gamla historia.
Så ja, man lär sig mycket av att läsa. :D
Och ifall någon är orolig, så nej jag tänker inte invadera Sverige. :D Detta är bara en "What if"-situation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar